Sunday, November 28, 2010

ဗလဗြီ

အေခ်ဘဝက
ငယ္စဥ္ကပင္
႐ူး႐ူးမူးမူး
အခ်စ္ထူးေရ
ခ်စ္ဦးေခ်ကို
တေအာင့္ေခ်လည္း
ငါ့ရင္ထဲးမွာ
မိန္႔လို႔မရ
လြမ္းေဆြးရလို႔
အိပ္ပ်က္ညဥ့္တိ
ဗလဗြီ...။
.....
၂၉-၁၁-၂၀၁၀

No comments:

Post a Comment

ေဒစာတိုပီစေခ်ကိုဖတ္ၿပီးေက သင့္အျမင္ကို႐ြီးထားခပါႏွ