Saturday, February 4, 2012

အေပါင္းလကၡဏာမဂၤလာ

အေပါင္းလကၡဏာမဂၤလာ
ရခိုင္႐ိုးရာ မဂၤလာေဆာင္ (သမက္တက္) သျခင္းမ်ား

အဆုိသွ်င္
 1. ကိုဦးေမာင္သိန္း
 2. ရမၼာဝတီစံဝင္း
 3. ကိုသန္းေဆြ
 4. ကိုသန္းေမာင္
 5. စိမ္းလဲ့လဲ့
 6. ရီလႈိင္းျပာ
 7. စိမ္းလန္းေနာ္


၁- ဘိသိက္မဂၤလာ- ကိုသန္းေဆြ+ရီလႈိင္းျပာ
၂- ရခိုင္သမက္တက္ပြဲ- ကိုသန္းေမာင္+စိမ္းလဲ့လဲ့
၃- မဂၤလာဆုေတာင္း- ရမၼာဝတီစံဝင္း+ စိန္းလန္းေနာ္
၄- ဆယ္ကမၻာဆံုးထိတိုင္- ကိုဦးေမာင္သိန္း+ စိမ္းလဲ့လဲ့
၅- တူညီစြာ- ကိုသန္းေဆြ+ ရီလႈိင္းျပာ
၆- အၾကင္နာလမ္း- ကိုသန္းေဆြ+ ရီလိႈင္းျပာ
၇- အေပါင္းလကၡဏာ မဂၤလာ- ကိုဦးေမာင္သိန္း+ စိန္းလဲ့လဲ့
၈- ႏွလံုးသားခ်င္းတတူ- ကိုသန္းေဆြ+ စိမ္းလန္းေနာ္
၉- ခ်စ္ခရီး- ကိုဦးေမာင္သိန္း+ ရီလႈိင္းျပာ
၁၀- နိန္႔ေကာင္းရက္သာ- ကိုသန္းေမာင္+ စိမ္းလဲ့လဲ့
၁၁- မုန္းရိပ္မထင္- ကိုဦးေမာင္သိန္း+ စိမ္းလဲ့လဲ့

1 comment:

 1. လာလည္ခပါယင့္
  ေတးျခင္းတိလဲ နားေထာင္ခပါေရ

  ReplyDelete

ေဒစာတိုပီစေခ်ကိုဖတ္ၿပီးေက သင့္အျမင္ကို႐ြီးထားခပါႏွ